Taxonomie

Taxonomie of taxinomie (Grieks: τάξις táxis ordening, schikking en νόμος nómos gebruik, wet) is de wetenschap van het indelen van individuen of objecten in groepen (taxa, enkelvoud taxon). Met de term taxonomie kan zowel de methode worden bedoeld die bij het indelen wordt toegepast, als de hiërarchische ordening die het resultaat ervan is. Zo'n hiërarchische ordening, maar ook de activiteit om tot zo'n ordening te komen wordt classificatie genoemd. Vrijwel alles kan taxonomisch worden ingedeeld: bacteriën, dierenplantengemeenschappen, dingen, plaatsen, gebeurtenissen, enzovoort.

Identificatie en karakterisatie.