Bacterial species: from new concept to new definition.

External promotor(s): 
N. Logan
Staff Extern: 
Evie De Brandt
Description: 

The project aims to perform comparative studies of whole-genome sequences for model groups of bacteria representing different phylogenetic lineages, in order to design widely applicable sets of genes and primers which can be used to develop a multilocus sequence analysis-based approach for the delineation of species. The ultimate aim is to use the lessons from these model groups to design a generic approach for a general MLSA-based species definition.

Run time: 
01/01/2007 to 31/12/2010
Project titel (NL): 
Bacteriële species: van nieuw concept naar nieuwe definitie.
Project omschrijving (NL): 

De bedoeling is om een algemeen bruikbare set van genen en primers te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden voor multi-locus benadering voor de beschrijving van species. Dit aan de hand van een vergelijkende studie van volledige genoomsequenties van modelgroepen van bacteriën.

Het ultieme doel is om tot een algemeen geldende definitie te komen van het concept species op basis van een MLSA-gebaseerde definitie. (MLSA = multi-locus sequeneringsanalyse)