Biotic interactions across size classes as structuring factors for marine benthic ecoystem functioning.

External promotor(s): 
J. Vanaverbeke
Staff Extern: 
Maryam Yazdani
Description: 

This project is a collaboration with the Marine Biology research group (Biology Dept.) and will focus on marine coastal sediment foodwebs. We will investigate how functional biodiversity at the level of the larger, habitat-engineering macrobenthos will cascade into levels of biodiversity of the microbial level which is directly responsible for important ecosystem functions (e.g. nitrification/denitrification).

Run time: 
01/01/2011 to 30/11/2014
Coordinator Extern: 
M. Vincx
Project titel (NL): 
Biotische interacties over grootteklassen heen als structurerende factoren voor het functioneren van mariene benthische ecoystemen.
Project omschrijving (NL): 

Dit project is een samenwerking met de Mariene Biologie onderzoeksgroep (Biologie Dept) en zal zich richten op de ​sedimentvoedselwebben van mariene en kustgebieden. We zullen onderzoeken hoe de functionele biodiversiteit op het niveau van de grotere, leefgebiedvormende macrobenthos invloed zal hebben op de biodiversiteit van het microbiële niveau dat direct verantwoordelijk is voor belangrijke ecosysteemfuncties (bijv. nitrificatie / denitrificatie).