European Consortium of Microbial Resource Centers (EMbaRC).

Promotor(s): 
Description: 

EMbaRC (http://www.embarc.eu//) brings together key microbial resource centers in Europe to improve, coordinate and validate microbial resource delivery to European and International researchers from both public and private sectors. The conservation and utilization of microorganisms aim to help deliver a knowledge-based bioeconomy.

Run time: 
01/01/2008 to 31/12/2013
Images: 
Cheese bacteria
Coordinator Extern: 
BCCM/LMG
Project titel (NL): 
Europees consortium voor 'Microbial Resource Centers' (EMbaRC).
Project omschrijving (NL): 

EMbaRC (http://www.embarc.eu//) verenigt de belangrijkste microbiële centra in Europa om de verdeling van micro-organismen te verbeteren, te coördineren en te valideren. Deze centra verdelen micro-organismen naar Europese en internationale wetenschappers uit de publieke en privé-sector. De bewaring en het gebruik van micro-organismen heeft als doel de op kennis gebaseerde bio-economie te ondersteunen.