The relationship between microbial diversity and the unique characteristics of Flemish 'Oud Bruin' beers

External promotor(s): 
A. Van Landschoot
Description: 

Currently, the microbiota in 'Oud Bruin' beer fermentations is largely unknown. Therefore, it is impossible to describe and protect these beers. The aim of this project is to characterize the microbiota and metabolites of these beers through new high-throughput technologies. This will allow to develop generic and specific criteria for these beers and to deliver a quality control tool.

Run time: 
01/09/2011 to 31/08/2015
Project titel (NL): 
De relatie tussen microbiële diversiteit en het unieke karakter van Vlaamse 'Oud Bruin' bieren
Project omschrijving (NL): 

Momenteel is de microbiota in 'Oud Bruin' fermentaties grotendeels onbekend. Daarom is het onmogelijk om ze te beschrijven en is patentbescherming onmogelijk. Het doel van dit project is om de microbiota en de metabolieten van deze bieren te karakteriseren via nieuwe technologieën. Dit zal toelaten om generieke en specifieke criteria te bepalen voor deze bieren en om een hulpmiddel aan te reiken voor kwaliteitsbeoordeling.