Research and development of metabolic processes.

Promotor(s): 
Co-promotor(s) Extern: 
N. Boon
N. Callewaert
B. Devreese
A. Van Landschoot
Description: 
The research group aims to formalize existing research and education collaborations and to further expand them, so that the common research potential may be enhanced. The research lines are situated in the field of industrial biotechnology. Specific lines of research are related to:
 
  • Microbiology: detection, identification, quantification, quality of life, vitality, effect of antibacterial agents, propagation and fermentation of industrially important organisms.
  • Glycobiology and enzymology: detection, purification, identification, characterization and structure-function analysis of saccharides and enzymes in industrial processes.
  • Microbial ecology: isolation, characterization and application of pollutant-degrading bacterial strains for bioaugmentation, applying slow-release techniques for microbial inocula.
Run time: 
01/10/2007 to 30/09/2013
Project titel (NL): 
Onderzoek en ontwikkeling van metabolische processen.
Project omschrijving (NL): 

De associatieonderzoeksgroep heeft tot doel de bestaande onderzoeks- en onderwijssamenwerking een officiële vorm te geven en verder uit te bouwen, zodat het gemeenschappelijke onderzoekspotentieel kan versterkt worden. De onderzoekslijnen zijn te situeren in het domein van de industriële biotechnologie. Specifieke onderzoekslijnen houden verband met:
 

  • Microbiologie: detectie, identificatie, kwantificering, leefbaarheid, vitaliteit, effect antibacteriële agentia, propagatie en fermentatie van industrieel belangrijke organismen.
  • Glycobiologie en enzymologie: detectie, zuivering, identificatie, karakterisering en structuur-functie onderzoek van sacchariden en enzymen in industriële processen.
  • Microbiële ecologie: isolatie, karakterisering en applicatie van polluent-degraderende bacteriële stammen voor bioaugmentatie; toepassen van slow-release technieken voor microbiële inocula.