Understanding biodiversity effects on the functioning of marine benthic ecosystems

External promotor(s): 
K. Sabbe
T. Moens
A. Vanreusel
Description: 

The combination of high biodiversity in complex, multilevel food webs and pronounced small-scale heterogeneity in abiotic, biotic and functional features makes marine sediments ideal model systems for studying biodiversity-ecosystem function relations in both in situ and laboratory experimental conditions. 
In this project we will investigate how small-scale heterogeneity on the one hand and horizontal and vertical, multilevel interactions on the other affect biodiversity ecosystem-function relations. We will target several important functional properties of marine sediments and their diverse inhabitants and combine field studies and micro- and mesocosm experiments using functionally well-characterized, naturally co-occurring groups of organisms.

Run time: 
01/01/2011 to 30/11/2016
Coordinator Extern: 
M. Vincx
Project titel (NL): 
Onderzoek naar de effecten van biodiversiteit op het functioneren van mariene benthische ecosystemen.
Project omschrijving (NL): 

De combinatie van hoge biodiversiteit in complexe voedselwebben met duidelijk uitgesproken kleinschalige heterogeniteit in abiotische, biotische en functionele kenmerken, zorgen ervoor dat mariene sedimenten een ideaal modelsysteem vormen voor onderzoek naar biodiversiteit-ecosysteem relaties, zowel in situ als onder experimentele condities in het laboratorium.

In dit project zal worden onderzocht hoe kleinschalige heterogeniteit enerzijds en horizontale en verticale multilevel interacties anderzijds een effect hebben op biodiversiteit-ecosysteem-functie relaties. Hierbij zal gefocust worden op verschillende functionele eigenschappen van mariene systemen en hun diverse soorten, gecombineerd met micro- en mesocosmos experimenten met functioneel gekarakteriseerde, natuurlijk samen voorkomende groepen van organismen.